Tervetuloa Suomen taideakatemian kotisivuille!


Suomen taideakatemia – Finlands konstakademi (The Fine Arts Academy of Finland, Academie des Beaux-Arts de Finlande) on säätiö, joka perustettiin vuonna 1940 hallinnoimaan sekä Ateneumin ja Sinebrychoffin taidekokoelmia että kuvataidekoulua (myöhemmin nimeltä Kuvataideakatemia). Edellä mainitut toiminnot valtiollistettiin 1990-luvun vaihteessa.

Taideakatemian toiminnassa keskeisenä on ollut apurahojen myöntämisen lisäksi vastata Venetsian biennaalissa suomalaisen taiteen näyttelyiden järjestämisestä, joka oli taideakatemian vastuulla ollut jo vuodesta 1956.

Näyttelytoiminnan päätyttyä vuoden 2011 lopussa, jatkaa Suomen taideakatemia muilla tavoin Suomen kuvataiteen tunnetuksi tekemistä.


Tiedotteet


17.05.2019

KUVANVEISTÄJÄ AARON HEINO SAI SUOMEN TAIDEAKATEMIAN PALKINNONEspoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä, EMMAn museonjohtaja Pilvi Kalhama, palkittu kuvanveistäjä Aaron Heino sekä Suomen taideakatemian puheenjohtaja, taidemaalari Antti Linnovaara.

Suomen Taideakatemian palkinto myönnetään joka toinen vuosi. Nyt se annettiin kuvanveistäjä Aaron Heinolle (s.1977). Hän on monipuolinen taiteilija, jonka tuotannossa klassisten materiaalien kuten kiven ja teräksen käyttö yhdistyy kiinnostavasti arkisten asioiden kuvaukseen. Näistä elementeistä syntyy tunnistettava, omanlaisensa estetiikka, tuore katsanto suhteessa traditioon ja vahva, ajassa hengittävä taiteellinen ilmaisu.
Palkinto myönnetään suomalaiselle taiteilijalle, joka on parhaassa luomisvireessä, ja jonka tuotanto ansaitsee laajempaa näkyvyyttä ja tunnettuutta. Tärkeänä kriteerinä pidetään myös palkittavan taiteilijan kansainvälistä kiinnostavuutta.

Palkinto on rahamäärältään 25.000 €. Ensimmäisellä kerralla se myönnettiin Tuomas A. Laitiselle vuonna 2013, vuonna 2015 Camilla Vuorenmaalle ja vuonna 2017 Outi Pieskille. Palkinto toteutetaan yhteistyössä Espoon modernin taiteen museo EMMAn kanssa siten, että palkintoon sisältyy julkaisu ja yksityisnäyttely EMMAssa. Aaron Heinon näyttely avautuu EMMAssa 27.5. 2020.

Espoon kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti kaupunki osarahoittaa Taideakatemian palkintoa ainakin viiden vuoden ajan eli vielä myös vuosina 2021 ja 2023.

Suomen taideakatemian asettamaan palkintolautakuntaan kuuluivat Taideakatemian puheenjohtajan, taidemaalari Antti Linnovaaran johdolla EMMAn museonjohtaja Pilvi Kalhama, kuvanveistäjä Anne Meskanen-Barman ja Taideakatemian varapuheenjohtaja, Lapin yliopiston rehtori Mauri Ylä-Kotola sekä Espoon kaupungin edustajana kulttuurijohtaja Susanna Tommila.

25.03.2019

SUOMEN TAIDEAKATEMIAN KUVATAIDEPALKINNON EHDOKKAAT OVAT ALMA HEIKKILÄ, AARON HEINO JA KIM SIMONSSON
Suomen taideakatemia perusti vuonna 2013 uuden, vain suomalaisille taiteilijoille, myönnettävän palkinnon. Tänä vuonna jaettavan palkinnon ehdokkaat julkistettiin Ateneumin taidemuseossa pidetyssä tilaisuudessa 25.3.2019. Ehdokkaat ovat kuvataiteilija Alma Heikkilä, kuvanveistäjä Aaron Heino ja kuvanveistäjä Kim Simonsson.

Palkinnon ehdokkaat lukeutuvat kuvataiteen ajankohtaisiin nimiin sekä suomalaisessa että kansainvälisessä katsannossa. Kukin palkintoehdokkaista on saavuttanut tähän mennessä jo eri tavoin taidekentän tunnustusta, mutta ansaitsee nyt tulla nostetuksi esille laajemmin tämän hetkisen taiteellisen työnsä ansiosta.
Palkinto sisältää 25.000 € rahapalkinnon ja oikeuden pitää näyttely EMMAssa vuonna 2020. Näyttelystä tehdään myös näyttelykirja.

Joka toinen vuosi jaettava palkinto myönnetään taiteilijalle, joka on parhaassa luomisvireessä ja jonka teoksilla on kansainvälistä kiinnostavuutta.

Ehdokkaat on valinnut ja palkinnon saajasta tulee päättämään Taideakatemian asettama suomalaisista asiantuntijoista valittu palkintolautakunta, johon kuuluvat Taideakatemian puheenjohtaja taidemaalari Antti Linnovaara, kuvanveistäjä Anne Meskanen-Barman ja Lapin yliopiston rehtori Mauri Ylä-Kotola sekä Espoon modernin taiteen museon EMMAn museonjohtaja Pilvi Kalhama. Lisäksi Espoon kaupungin kaupunginjohtaja tai hänen määräämänsä voi osallistua palkintolautakunnan työskentelyyn koska kaupunki tukee taloudellisesti palkintoa seuraavan kolmen palkinnon ajan.

Palkinnon saaja julkistetaan 14.5.2019 EMMAssa. - Edellisen palkinnon sai kuvataiteilija Outi Pieski.
Palkintolautakunta luonnehtii ehdokkaita seuraavasti: Alma Heikkilän (s.1984) taide vetoaa ajankohtaisuudellaan. Hän tekee näkyväksi luonnon mikroilmiöitä aikakautena, jota leimaa kollektiivinen huoli luonnon makrotasosta, kuten lajien häviämisestä ja epätyypillisestä leviämisestä – sanalla sanoen, ilmastonmuutoksesta seurauksineen. Heikkilän taiteessaan kuvaamat elävät mikro-organismit, kuten bakteerit, jäkälät ja levät ovat osa pitkää ajallista jatkumoa, joka nyt on uhattuna. Makro- ja mikrotaso kietoutuvat hänen taiteessaan näin yhteen, vaikka todellisuudessa näiden väliset syy-seuraus -suhteet ovat vaikeasti havaittavissa. Tämä tekee Heikkilän taiteesta äärimmäisen merkityksellistä tässä ajassa. Aiheenkäsittely moniulotteisen, tilaan levittäytyvän maalauksen keinoin herättää katsojan kiinnostuksen. Oivaltavilla teoksillaan Heikkilä pohtii jatkuvasti maalauksen uusia mahdollisuuksia löytäen keinoja, jotka ovat juuri hänelle hyvin omaperäisiä ja ennen näkemättömiä.

Aaron Heinon (s.1977) tuotannossa hengittää klassinen suomalaisen modernin kuvanveiston ja muotoilun perinne, mikä ilmenee erityisesti vapaista ja orgaanisista luonnonmuodoista ammennettuina vaikutteina. Heinon tuotanto on kuitenkin vahvasti tähän hetkeen päivitetty muunnos tuosta perinteestä: futuristinen, siloteltu pinta yhdistyy muodonantoon, joka tuo mielen virtuaalisen mutkikkaan, mutta kiehtovan 3D-kuvamaailman. Aaron Heino on monipuolinen taiteilija, jonka tuotannossa klassisten materiaalien käyttö yhdistyy kiinnostavasti arkisten asioiden kuvaukseen. Näistä elementeistä syntyy tunnistettava, omanlaisensa estetiikka, tuore katsanto suhteessa traditioon ja vahva, ajassa hengittävä taiteellinen ilmaisu.

Kim Simonssonin (s. 1974) luomien figuurien maailmaa luonnehtii arjen ylittävä fantasiamaisuus. Simonsson on taiturimainen tarinankertoja, mutta hän ei tarjoa teostensa yleisölle valmiita vastauksia. Visuaalisen kulttuurin eri genreistä vaikutteita ammentavat veistokset koettelevat outouden rajoja ja teosten tunnelmaa leimaa arvoituksellisuus. Esillepanot ovat harkittuja, ja niissä teosten ympärille laskeutuu katsojan vangitseva jännitteinen aura. Simonssonin taiteen keskeisenä kulmakivenä on täysin omaperäinen esteettinen kuvakerronta, joka kuitenkin on pysynyt jatkuvassa, hienovaraisessa muutoksessa koko taiteilijan tähänastisen uran ajan. Simonsson on lisäksi yksi keskeisistä kotimaisista taiteilijoista, joka kansainvälisessäkin mittapuussa on tuotannollaan kytkenyt keramiikan osaksi nykykuvanveiston kenttää.

-------------------------------------------
Lisätietoja antavat Suomen taideakatemian puheenjohtaja Antti Linnovaara p. 040 559 9721 ja
asiamies Päivi Liedes p. 0400 418 451

Vanhemmat tiedotteet...

Suomen taideakatemia
PL 481
00101 Helsinki
Puhelin: 040-524 4520
Sähköposti: info@suomentaideakatemia.fi