Tervetuloa Suomen taideakatemian kotisivuille!


Suomen taideakatemia – Finlands konstakademi (The Fine Arts Academy of Finland, Academie des Beaux-Arts de Finlande) on säätiö, joka perustettiin vuonna 1940 hallinnoimaan sekä Ateneumin ja Sinebrychoffin taidekokoelmia että kuvataidekoulua (myöhemmin nimeltä Kuvataideakatemia). Edellä mainitut toiminnot valtiollistettiin 1990-luvun vaihteessa.

Taideakatemian toiminnassa keskeisenä on ollut apurahojen myöntämisen lisäksi vastata Venetsian biennaalissa suomalaisen taiteen näyttelyiden järjestämisestä, joka oli taideakatemian vastuulla ollut jo vuodesta 1956.

Näyttelytoiminnan päätyttyä vuoden 2011 lopussa, jatkaa Suomen taideakatemia muilla tavoin Suomen kuvataiteen tunnetuksi tekemistä.


Tiedotteet


30.05.2017

KUVATAITEILIJA OUTI PIESKILLE SUOMEN TAIDEAKATEMIAN PALKINTO
Suomen Taideakatemian palkinto annetaan tänä vuonna kuvataiteilija Outi Pieskille (s.1973). Palkinnon perusteluna ovat Pieskin taiteen erityisyys, ainutlaatuisuus ja ajankohtaisuus. Joka toinen vuosi myönnettävä palkinto on rahamäärältään 25.000 €. Ensimmäisellä kerralla se myönnettiin Tuomas A. Laitiselle vuonna 2013 ja vuonna 2015 Camilla Vuorenmaalle. Palkinto toteutetaan yhteistyössä Espoon modernin taiteen museo EMMAn kanssa siten, että palkintoon sisältyy julkaisu ja yksityisnäyttely EMMAssa. Pieskin näyttely nähdään EMMAssa vuonna 2018.

Palkinto myönnetään suomalaiselle taiteilijalle, joka on parhaassa luomisvireessä, ja jonka tuotanto ansaitsee laajempaa näkyvyyttä ja tunnettuutta. Tärkeänä kriteerinä pidetään myös palkittavan taiteilijan kansainvälistä kiinnostavuutta.

Pieskin saamelaiskulttuurista ammentava tuotanto kantaa tärkeitä ajankohtaisia sisältöjä, mutta hän kertoo viestinsä taiteen hienovaraisella kielellä, abstrahoidusti. Hänen taiteensa ei agitoi saamelaispolitiikkaa, vaan nostaa esille vähemmistökulttuurin asiaa leikitellen saamelaiseen käsityöperinteeseen liittyvillä väreillä, muodoilla ja menetelmillä sekä viittauksilla pohjoisen valoon ja maisemaan. Pieskin teoksissa nämä elementit saavat myös aivan uusia, alkuperästään irtoavia assosiaatioita, joihin taiteilija johdattaa tuomalla teoksiin viittauksia omasta henkilökohtaisesta kokemuspiiristään. Niin maalaukset kuin kookkaat ja materiaalisesti runsaat tilainstallaatiot huokuvat keveyttä, herkkyyttä ja aineettomuutta. Pieskin kolorismi ja tilallisuus ovat vahvasti katsojia luokseen houkuttelevia. Palkintolautakunnan mukaan Pieskillä on loistavat edellytykset luoda EMMA - Espoon modernin taiteen museoon pysäyttävä, erityislaatuinen näyttely, joka kutsuu katsojat eläytymään hänen luomaansa omanlaiseen maailmaan.

Suomen taideakatemian asettamaan palkintolautakuntaan kuuluivat Taideakatemian puheenjohtajan, taidemaalari Antti Linnovaaran johdolla EMMAn museonjohtaja Pilvi Kalhama, kuvataiteilija Anitta Ruotsalainen ja Lapin yliopiston rehtori Mauri Ylä-Kotola.

--------------------------------------------------------------------

Lisätiedot: Puheenjohtaja Antti Linnovaara p. 040 559 9721 ja asiamies Päivi Liedes p. 0400 418 451 sekä EMMAn museonjohtaja Pilvi Kalhama p. 040 533 4070


04.04.2017

SUOMEN TAIDEAKATEMIAN PALKINNON EHDOKKAAT OVAT OUTI PIESKI, JANI RUSCICA JA EMMA RÖNNHOLM


Suomen taideakatemia perusti vuonna 2013 uuden, vain suomalaisille taiteilijoille, myönnettävän palkinnon. Tänä vuonna jaettavan palkinnon ehdokkaat julkistettiin Ateneumin taidemuseossa pidetyssä tilaisuudessa 4.4.2017. Ehdokkaat ovat kuvataiteilija Outi Pieski (s. 1973), kuvataiteilija Jani Ruscica (s.1978) ja kuvanveistäjä Emma Rönnholm (s. 1984).Palkinnon ehdokkaat lukeutuvat kuvataiteen ajankohtaisiin nimiin sekä suomalaisessa että kansainvälisessä katsannossa. Kukin palkintoehdokkaista on saavuttanut tähän mennessä jo eri tavoin taidekentän tunnustusta, mutta ansaitsee nyt tulla nostetuksi esille laajemmin tämän hetkisen taiteellisen työnsä ansiosta.
Palkinto sisältää 25.000 € rahapalkinnon ja oikeuden pitää näyttely EMMAssa vuonna 2018. Näyttelystä tehdään myös näyttelykirja.

Joka toinen vuosi jaettava palkinto myönnetään taiteilijalle, joka on parhaassa luomisvireessä ja jonka teoksilla on kansainvälistä kiinnostavuutta.

Ehdokkaat on valinnut ja palkinnon saajasta tulee päättämään Taideakatemian asettama suomalaisista asiantuntijoista valittu palkintolautakunta, johon kuuluvat Taideakatemian puheenjohtaja taidemaalari Antti Linnovaara, taidemaalari Anitta Ruotsalainen ja rehtori Mauri Ylä-Kotola sekä Espoon modernin taiteen museon EMMAn museonjohtaja Pilvi Kalhama.
Palkinnon saaja julkistetaan toukokuussa EMMAssa. Edellisen palkinnon sai kuvataiteilija Camilla Vuorenmaa vuonna 2015 ja hänen näyttelynsä oli EMMAssa viime vuonna.

-------------------------------------------

Lisätietoja antavat puheenjohtaja Antti Linnovaara p. 040 559 9721 ja
asiamies Päivi Liedes p. 0400 418 451


Palkintolautakunta luonnehtii ehdokkaita seuraavasti:

Kuvataiteilija Outi Pieskin saamelaiskulttuurista ammentava tuotanto erottautuu omaperäisyydellään. Hän leikittelee saamelaiseen käsityöperinteeseen liittyvillä väreillä, muodoilla ja menetelmillä sekä viittauksilla pohjoisen valoon ja maisemaan. Niin maalaukset kuin kookkaat ja materiaalisesti runsaat tilainstallaatiot huokuvat keveyttä, herkkyyttä ja aineettomuutta. Koloristiset teokset ottavat haltuun sekä tilan että katsojansa. Viime aikoina Pieskin installaatioteoksia on nähty yhä mittavammissa tiloissa, ja hän on haastanut oman tekemisensä rajoja, mistä esimerkkinä on mm. Lux Helsinki -tapahtumaan toteutettu teos.

Jani Ruscican liikkuvana kuvana ja monimuotoisina installaatioina työstämät tarinat maailmankaikkeuden synnystä, tulevaisuudesta tai virtuaalisen ja todellisen maailman välitilasta vangitsevat. Universaalien makroteemojen lomassa katsoja saa kiinnekohdan kiehtovista yksityiskohdista, kuten kansantaiteesta tutuista elementeistä: soittorasioista, vatsasta puhuvista nukeista ja marioneteista. Ne tuovat monitasoisiin teoksiin inhimillisyyttä, lähestyttävyyttä ja tarinallisuutta. Ruscican tuotannossa esillepano on keskeinen osa teoksen sisältöä ja hän kokeilee rohkeasti uusia ilmaisumuotoja. Niin installointitapa kuin teoksiin liittyvät esteettiset ratkaisut ovat aina äärimmäisen harkittuja ja viimeisteltyjä.

Emma Rönnholmin esine- ja tilateoksissa menneen maailman ja arjen tarinat yhdistyvät hersyvään huumoriin. Taiteilijan assosiaatiokyvyllä ja mielikuvituksella ei tunnu olevan rajaa, kun hän kietoo yhteen löydettyjä esineitä, mekaniikkaa ja moottoreita saaden teoksensa elämään. Ja vaikka teos ei liikkuisi mekaniikan avulla, hän onnistuu puhaltamaan sielun sille, mikä on arjessamme mitätöntä, unohdettua ja piilossa. Katoava muuttuu konkreettiseksi ja se, mistä ei puhuta, saa äänen. Hänen teostensa välityksellä onnistumme havainnoimaan ympäristöämme tarkkanäköisemmin.

Vanhemmat tiedotteet...

Suomen taideakatemia
PL 481
00101 Helsinki
Puhelin: 040-524 4520
Sähköposti: info@suomentaideakatemia.fi