OrganisaatioTaideakatemian päättävänä elimenä on hallitus, johon kuuluu 9 jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Hallitukseen nimeävät edustajansa Helsingin kaupunki, Suomen Taideyhdistys, Suomen Taiteilijaseura, Taidemaalariliitto, Suomen Kuvanveistäjäliitto, Suomen Taidegraafikot ja Suomen Kuvataidejärjestöjen liitto. Lisäksi hallitus kutsuu kaksi jäsentä.

Vuonna 2018 hallitukseen kuuluvat:
 • taidemaalari Antti Linnovaara, puheenjohtaja
 • amanuenssi Heli Harni
 • taiteilija Raija Kuisma
 • professori Eva Liljeblom
 • taidemaalari Heikki Marila
 • kuvanveistäjä Anne Meskanen-Barman
 • graafikko Johanna Pihlajamaa
 • toimitusjohtaja Lasse Saarinen
 • rehtori Mauri Ylä-Kotola, varapuheenjohtaja

  Suomen taideakatemian asiamiehenä ja hallituksen sihteerinä toimii oik.kand. Päivi Liedes