Suomen taideakatemia
PL 481
00101 Helsinki
Puhelin: 040-524 4520
Sähköposti: info@suomentaideakatemia.fi

Puheenjohtaja: taidemaalari Antti Linnovaara, antti.linnovaara@suomentaideakatemia.fi

Asiamies: OTK Päivi Liedes, info@suomentaideakatemia.fi