Kuvanveistäjä Aaron Heinon Off topic –näyttely on esillä 12.12.2021 saakka EMMAssa

Aaron Heinon Off topic on esillä Espoon Modernin taiteen museo Emmassa 2.6. – 12.12.2021. Näyttely on osa Suomen taideakatemian Aaron Heinolle myöntämää palkintoa. Näyttelyn yhteydessä on julkaistu näyttelykirja. Aaron Heinon näyttelyn ajankohta siirtyi vuodella koronaviruspandemiasta johtuen. 

Suomen Taideakatemian säätiön palkinto ja siihen kuuluva näyttely tuotetaan yhteistyössä EMMA:n ja Espoon kaupungin kanssa. Palkinto myönnetään joka toinen vuosi. 

Lisätietoa näyttelystä: www.emmamuseum.fi/nayttely/aaron-heino/