Kyösti Kakkonen, Matti Kujasalo ja Heikki A. Reenpää Suomen taideakatemian uusiksi kunniajäseniksi

Suomen taideakatemia kutsui vuosikymmenien tauon jälkeen uusia kunniajäseniä juhlistaakseen 75-vuotista toimintaansa. Taideakatemian kunniajäseneksi voidaan kutsua taiteilijoiden lisäksi myös henkilöitä, jotka ovat merkittävästi vaikuttaneet suomalaisen taiteen edistämiseen ja/tai Taideakatemian toiminnan kehittämiseen ja ylläpitämiseen. 

Taidemaalari Matti Kujasalo on oman laajan taiteellisen toimintansa lisäksi tehnyt merkittävän elämäntyön opettajana ja rehtorina Suomen taideakatemian Kuvataidekoulussa. Hallituksen puheenjohtaja Kyösti Kakkonen tunnetaan erityisesti suomalaisen lasitaiteen keräilijänä ja taiteilijoiden tukijana. Hän on myös taloudellisesti mahdollistanut Taideakatemian kuvataidepalkinnon jakamisen ja samalla myös vaikuttanut Taideakatemian toiminnan ylläpitämiseen. Professori Heikki A. Reenpää toimi Suomen taideakatemian varhaisvuosina 1940 -luvulta aina 1960-luvun puoliväliin sen erilaisissa hallintoelimissä niin asiamiehenä, jäsenenä kuin puheenjohtajanakin. Tuolloin Taideakatemian tehtävänä oli pitää yllä mm. Ateneumin ja Sinebrychoffin taidekokoelmia ja Kuvataidekoulua. Reenpää oli keskiössä kun suunniteltiin ja toteutettiin näyttelytoimintaa niin kotimaassa kuin ulkomailla. 

Suomen taideakatemian puheenjohtajana toimii taidemaalari Antti Linnovaara ja varapuheenjohtajana Lapin yliopiston rehtori Mauri Ylä-Kotola.