Historiallinen kuva Ateneumista yhdistettynä taulun kehyksiin, josta näkyy nykyinen Ateneumin sisäänkäynti.

Suomen taideakatemia – Finlands konstakademi sr:s verksamhet är tudelad, dels ordnar man regelbundet ett seminarium kring ett aktuellt tema och dels delar man ut ett konstpris. 

Finlands konstakademi får inga statsbidrag, utan dess verksamhet finansieras i huvudsak med avkastning på investerat kapital samt de utdelnings- och donationsmedel som beviljas stiftelsen. 

Konstakademins beslutande organ är styrelsen, som består av nio ledamöter. Mandatperioden för styrelseledamöterna är tre år. Helsingfors stad, Finska Konstföreningen, Konstnärsgillet i Finland, Målarförbundet, Finska Skulptörförbundet, Finlands Konstgrafiker och Finlands Bildkonstorganisationers Förbund utser sina representanter i styrelsen. Dessutom väljer styrelsen ytterligare två ledamöter. 

Finlands konstakademis pris

Finlands konstakademis pris delas ut vart tredje år i samarbete med EMMA – Esbo moderna konstmuseum och Esbo stad. Nästa gång delas konstakademins pris ut år 2025.

Läs mera

Seminarium kring ett aktuellt tema

Seminarierna kring ett aktuellt tema strävar efter att ta upp aktuella och intressanta frågor inom bildkonstens värld. Tidigare seminarier har fokuserat på ämnen som till exempel självcensur hos konstnärer och vilka möjligheter den finländska konsten har att nå ut utanför landets gränser. Nästa seminarium ordnas hösten 2023.

Läs mera