Palkinnonsaaja 2022: Katarina Reuter

Priser

Stiftelsen Finlands konstakademi instiftade år 2013 bildkonstpriset Finlands konstakademis pris. Priset delas ut till en aktiv finländsk bildkonstnär som ännu inte fått några penningmässigt betydande konstpriser och vars verk bedöms vara även av internationellt intresse.

Priset delas ut i samarbete med EMMA – Esbo moderna konstmuseum och Esbo stad. Priset utgörs av en betydande prissumma (sammanlagt 45 000 euro år 2025), en utställning på EMMA och en utställningspublikation. I fortsättningen delas priset ut vart tredje år och nästa gång delas det ut 2025.


Förteckning över nominerade och pristagare:

2022Pristagare: bildkonstnär Katarina Reuter
Övriga nominerade: bildkonstnär Taneli Rautiainen och bildkonstnär Vappu Rossi
2019Pristagare: skulptör Aaron Heino
Övriga nominerade: bildkonstnär Alma Heikkilä och skulptör Kim Simonsson
2017Pristagare: bildkonstnär Outi Pieski
Övriga nominerade: bildkonstnär Jani Ruscica och skulptör Emma Rönnholm
2015Pristagare: bildkonstnär Camilla Vuorenmaa
Övriga nominerade: fotograf Sanna Kannisto och konstnär Janne Räisänen
2013Pristagare: bildkonstnär Tuomas A. Laitinen
Övriga nominerade: konstnär Petri Eskelinen och fotograf Anni Leppälä