Tuomas Laitinen saa ensimmäisen Suomen taideakatemian palkinnon

Taideakatemia perusti tammikuussa uuden palkinnon suomalaisen kuvataiteen edistämiseksi. Kuvataiteilijalle myönnettävä palkinto on suuruudeltaan 25 000 euroa ja se jaetaan joka toinen vuosi. Palkinto myönnetään yhteistyössä EMMA – Espoon modernin taiteen museon kanssa.  

Voittajan yksityisnäyttely järjestetään EMMAssa vuonna 2014 ja siitä julkaistaan myös näyttelykirja. Voittajalla on lisäksi mahdollisuus hyödyntää taiteen tukija Timo Miettisen tarjoamaa residenssitukea Berliinissä.  

Palkinto myönnetään taiteilijalle, joka on parhaassa luomisvireessä, mutta ei vielä palkittu suurilla palkinnoilla. Lisäksi tärkeänä kriteerinä pidetään palkittavan taiteilijan kansainvälistä kiinnostavuutta.  

Palkintoraati kuvailee valintaa äärimmäisen vaikeaksi, koska asetetut palkintoehdokkaat olivat kukin omilla taiteen alueillaan erinomaisia ja toisistaan poikkeavia tekijöitä. Yksimielisellä päätöksellä jury myöntää Suomen taideakatemian ensimmäisen kuvataidepalkinnon kuvataiteilija Tuomas A. Laitiselle (s. 1976).  

Raati perustelee päätöstään seuraavasti:  
Kuvataiteilija Tuomas A. Laitisen taide on vahvasti kiinni tässä ajassa – aidoissa ihmistä koskevissa teemoissa ja kysymyksissä, joilla on samalla laaja yhteiskunnallinen ulottuvuus. Teoretisoinnin sijaan Laitinen avaa sosiaalisen ja poliittisen todellisuuden katsojalle kokemuksellisuuden kautta toteuttaen teoksensa yhä useammin liikkuvan kuvan ja installaation yhdistelmänä. Hänen teoksissaan vallitsee usein mystinen, jopa hypnoottinen tunnelma. Elokuvalliset esillepanot ottavatkin fyysisen tilan haltuun poeettisella tavalla, jolloin huomio kiinnittyy arkipäivän ilmiöiden karuun estetiikkaan.  

Suomen taideakatemian asettamaan palkintoraatiin kuuluivat Suomen taideakatemian puheenjohtajan taidemaalari Antti Linnovaaran johdolla EMMAn museonjohtaja Pilvi Kalhama, OKM:n taidesihteeri Erika Hyyryläinen ja Lapin yliopiston rehtori Mauri Ylä-Kotola.